Despre Noi

Despre Noi

Despre noi

CONVINGERILE noastre

SUNTEM o echipă eco pentru care acţiunile de protejare a mediului înconjurător fac parte din orice gest firesc al fiecăruia dintre noi.

CREDEM în importanţa responsabilităţii individuale de mediu şi într-o legătură dincolo de limbă, naţiune, ori valori a tuturor celor ce iubesc mediul înconjurător.

VREM să promovăm ecologia ca filosofie şi stil de viaţă.

ŞTIM că respectul este primul pas în protejarea mediului în care trăim şi exprimarea preocupării reale faţă de generaţiile care ne urmează.

ÎMPĂRTĂŞIM publicului larg bunele practici şi preocuparea continuă faţă de mediu.

ORGANIZĂM acţiuni şi derulăm campanii prin care coagulăm gesturi, atitudini şi rezultate cu impact pozitiv asupra mediului.

NE IMPLICĂM în elaborarea legislaţiei şi cooperăm cu autoritatea de mediu fiind un partener statornic în eleborarea politicilor naţionale de protecţie a naturii.

MISIUNEA NOASTRĂ

Asociația Planeta Verde are ca scop realizarea unor activități de interes general, ale comunității, prin:

  • promovarea principiilor de dezvoltare durabilă pentru ansamblul politicilor sociale, economice și de mediu;
  • promovarea pincipiilor și valorilor de cooperare comunitare și inter-comunitare;
  • promovarea valorilor culturale;
  • promovarea angajamentului civic și al respectului pentru legalitate și valori democratice;
  • promovarea valorilor turistice ale României;
  • promovarea cooperării locale, regionale, naționale și europene.

OBIECTIVELE NOASTRE

SUNTEM CONECTAŢI zi de zi la acţiuni cu focus pe îmbunătăţirea practicilor naţionale de mediu şi a celor care generează la scară largă comportamente favorabile naturii.

REALIZĂM CAMPANII de promovare a conceptelor şi practicilor ecologice.

ORGANIZĂM EVENIMENTE, forumuri, congrese, târguri, expoziții, colocvii, dezbateri, seminarii de informare, simpozioane naţionale şi internaţionale pentru a facilita schimbul de experienţă între naţiuni.

NE IMPLICĂM ÎN EDUCAŢIE prin includerea ecologiei în atenţia elevilor, începând de la nivelul educaţiei timpurii.

ORGANIZĂM ACŢIUNI interactive de mediu prin care cooptăm voluntari din rândul cetăţenilor.

VIZIUNEA VIITOARE

Asociația Planeta Verde vizează înainte de toate crearea unui echilibru natural şi militează pentru acţiuni şi politici care să susţină conceptul dezvoltării durabile.

Credem în intervenţia ONG-urilor în procesul european al trecerii spre o economie performantă, într-o societate ecologică ce are rolul de a găsi cele mai potrivite instrumente în educarea noilor comportamente şi atitudini.

Log in