Despre Noi

Despre Noi

Despre noi

CONVINGERILE NOASTRE

SUNTEM o echipă eco, milităm pentru acţiunile de protejare a mediului înconjurător care fac parte din orice gest firesc al fiecăruia dintre noi și încercăm să transmitem asta cât mai multe persoane. 

CREDEM în importanţa responsabilităţii individuale față de mediu și considerăm că indiferent de limbă, naționalitate, valori și principii mediul înconjurător trebuie protejat și respectat.

ÎMPĂRTĂŞIM publicului larg bunele practici de responsabilizare şi preocuparea continuă faţă de mediu și prompvăm ecologia ca filosofie şi stil de viaţă în rândul cetățenilor.

ORGANIZĂM acţiuni şi derulăm campanii de informare și conștientizare pentru a fi transpuse în atitudini şi rezultate cu impact pozitiv asupra mediului şi COOPERĂM cu autoritatea de mediu în ceea ce privește politicile naţionale de protecţie a naturii.

MISIUNEA NOASTRĂ

»        Asociația Planeta Verde are ca scop promovarea principiilor dezvoltării  durabile pentru ansamblul politicilor sociale și ale cooperării locale, regionale, naționale și europene. 

 

OBIECTIVELE NOASTRE

Îmbunătăţirea practicilor naţionale de mediu şi a celor care generează la scară largă comportamente favorabile naturii, dar și promovarea conceptelor și practicilor ecologice.

Organizarea unor forumuri, congrese, târguri, expoziții, colocvii, dezbateri, seminarii de informare, simpozioane naţionale şi internaţionale pentru a facilita schimbul de experienţă între naţiuni. 

VIZIUNE

Asociația Planeta Verde vizează înainte de toate crearea unui echilibru natural şi militează pentru acţiuni şi politici care să susţină conceptul dezvoltării durabile.

Credem în intervenţia ONG-urilor în procesul european al trecerii spre o economie performantă, într-o societate ecologică ce are rolul de a găsi cele mai potrivite instrumente în educarea noilor comportamente şi atitudini.

Log in