Notă de informare

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, ASOCIATIA PLANETA VERDE are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

În ce fel poate utiliza Asociatia PLANETA VERDE aceste informaţii personale?

Informatiile personale pot fi folosite de noi doar in scopuri de educare si cultura, in scopuri de statistica si deasemenea in scopuri de educare si contientizare a populatiei cu privire la protectia mediului inconjurator.
Nu sunteţi obligat(ă) să va furnizaţi datele. Refuzul dumneavoastră determină însă imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopurile mai sus indicate.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai partenerilor acestuia in vederea indeplinirii scopurilor mai sus mentionate.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Potrivit formularului de notificare trimis catre ANSPDCP , incepand cu data de 19.05.2015 Asociatia PLANETA VERDE a fost inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 35006.
_______________________________________________________________
Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Log in